Hoe verloopt de dagelijkse communicatie?

Documentatie

De methode en frequentie van communicatie staat jullie geheel vrij. Uit ervaring weten we dat voor dagelijkse communicatie veelal Skype gebruikt wordt. De frequentie hangt in grote mate af van het project, de fase waarin het zich bevindt en misschien wel het belangrijkste: in welke mate het project uitgewerkt is. Wanneer er goede en gedetailleerde documentatie beschikbaar is zal de noodzaak tot communiceren lager liggen. Een goed projectmanagementsysteem is dan ook aan te raden.

Senioriteit

Daarnaast speelt de omvang en senioriteit van het team een grote rol. Wanneer het team bestaat uit een of meerdere senior professionals of een teamlead aanwezig is, dan zal het team als geheel meer zelfstandig kunnen opereren.

Product Owner

Indien het gewenst is dat het team zeer zelfstandig kan opereren is het te overwegen om hiervoor een Product Owner aan te stellen.

< Back to FAQ